Samenwerking in plaagdierenbeheersing. Van advies tot realisatie

Onze werkwijze

Plaagdieren geconstateerd? Of wilt u ze voorkomen? Neem dan contact op met één van de medewerkers van ten Dijk. Samen met u bespreken wij wat uw wensen zijn. Een medewerker van de buitendienst bezoekt daarna uw bedrijf. Zo ontstaat er een goed beeld van de eventuele plaag en van het bedrijf. Uiteraard komt er in noodgevallen zo snel mogelijk een medewerker langs! Binnen een week ontvangt u een offerte. En maakt u  – desgewenst – een vervolgafspraak.

Samenwerken

Vroeger bestond plaagdierbestrijding uit gif ‘rondstrooien’. Tegenwoordig is het samenwerken met u. Op basis van IPM (Integrated Pest Management). Dit houdt in dat wij samen met u zorgvuldig kijken naar de beschikbare plaagdierbestrijdingstechnieken. En de toepassing van maatregelen die de ontwikkeling van plaagdierpopulaties ontmoedigen. Zodat het gebruik van pesticiden en andere maatregelen beperkt blijven. Net als de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu .

Vervolgtraject

Na de rondgang op uw bedrijf maakt de medewerker van ten Dijk een risico-inventarisatie op de volgende punten:

  • Bouwkundig
  • Hygiënisch
  • Omgeving
  • Bedrijfsmatig

Als alles in kaart is gebracht komt er een plan van aanpak. Wat doet ten Dijk? Wat kunt u zelf doen? Op deze manier krijgt u inzicht in de actie- en verbeterpunten. Daarnaast begeleidt ten Dijk u naar zelfstandigheid waar mogelijk. Daardoor blijven de bedrijfsbezoeken beperkt. Én u houdt de kosten in de hand. Alle bevindingen en afspraken vindt u online terug. Zo kunt u altijd en overal uw informatie opzoeken.

Kwaliteit

Ten Dijk is breed gecertificeerd (zie pagina Certificaten rechts in beeld). Daarnaast zijn alle medewerkers gediplomeerd en volgen regelmatig bijscholingen en interne opleidingen. Hierdoor ontstaat niet een alleen een verbreding van de vakkennis, maar ook een verdieping: kwaliteit verzekerd.

Speerpunten kwaliteit ten Dijk:

  • Langdurige samenwerkingsverbanden;
  • Duurzame maatwerkoplossingen;
  • Zinvolle innovaties.

Uw bedrijf moet voldoen aan bepaalde richtlijnen? Laat u informeren door onze medewerkers. Voor gebruikersvoorschriften en veiligheidsbladen klikt u in de rechterkolom op ‘gebruikersvoorschriften’.