ILT informeert: Ratten en muizen in uw bedrijf?

lees meer

16.03.2015 – Conclusies buitengebruik en doorvergiftiging

Op 5 maart jl. vond een NVPB netwerkbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rondom het buitengebruik van rodenticiden en het Alterra onderzoek naar doorvergiftiging. De belangrijkste zaken kunt u hier teruglezen.

lees meer

23.02.2015 – Tomcat Blox NL-0006285

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijk update met betrekking tot de toelating voor het buitengebruik van Tomcat Blox.

lees meer

21.01.2015 – Samenvatting nieuwe wet- en regelgeving buitengebruik

Een korte en bondige samenvatting van de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot het buitengebruik van vergif.

lees meer

08.01.2015 – Criteria voor buitengebruik rodenticiden

Het buitengebruik van vergif is alleen toegestaan als laatste redmiddel goed opgeleide professionele gebruikers, waarbij aan alle voorwaarden van geïntegreerde plaagdierbestrijding (IPM) is voldaan.

Het Ctgb heeft de volgende criteria voor het protocol van bestrijding van ratten buiten opgesteld.

lees meer

08.01.2015 – Ctgb publiceert Overgangsregeling buitengebruik vergif

Het buitengebruik van vergif zal ook in 2015 een belangrijk thema zijn. In dat kader informeren wij u graag over de publicatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) over dit onderwerp:

lees meer

19.12.2014 – Mansveld informeert Tweede Kamer over buitengebruik

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het beleid ten aanzien van buitengebruik van rodenticiden. Mansveld onderschrijft de oplossingsrichting waar de NVPB zich sinds 2012 sterk voor heeft gemaakt.

lees meer

03.12.2014 – Voorzorgsmaatregelen vogelgriep

In verband met de uitbraken van vogelgriep is het belangrijk om zo veel mogelijk maatregelen te nemen om de insleep van vogelgriep op uw bedrijf te voorkomen. De Gezondheidsdienst Dieren (GD) en de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee informeren u hierover als volgt:

lees meer

17.11.2014 – Update stand van zaken buitengebruik gif

Het buitengebruik van anticoagulantia voor de bestrijding van ratten is sinds afgelopen zomer niet meer toegelaten in Nederland. Wel kunnen de middelen die hiervoor eerder waren toegelaten in het kader van een opgebruik- en aflevertermijn worden toegepast tot ongeveer begin 2015 (dit verschilt per middel).

Klik voor een update van de actuele situatie op onderstaande link.

lees meer

03.09.2014 – Buitengebruik rodenticiden

Het blijkt soms nog onduidelijk of er buiten gif mag worden toegepast. De nieuwe etiketten vermelden dat gif alleen binnen mag worden toegepast, met uitzondering van de volgende twee situaties:
 

A. Opgebruik- en aflevertermijn
Gedurende de opgebruik- en aflevertermijn, zoals door het Ctgb vastgesteld. Deze termijnen zijn als volgt:

 • aflevertermijn (voor leveranciers) = 3 maanden
 • opgebruiktermijn (voor toepassing) = 6 maanden
 •  

  Omdat de data waarop de besluiten zijn genomen van elkaar verschillen, verschillen ook de data waarop de termijnen aflopen per middel:

 • TomCat Blox: buitengebruik t/m 6 december 2014
 • SuperCaid haver: buitengebruik t/m 4 januari 2015
 •  

  B. Overgangsregeling 2017
  Wanneer er aan de voorwaarden van de Overgangsregeling 2017 wordt voldaan, welke momenteel al van kracht is.

  lees meer

  27.06.2014 – Het werkt beter om samen plaagdieren te beheersen

  Om overlast van plaagdieren te voorkomen of te verhelpen is samenwerking met opdrachtgevers en andere belanghebbenden noodzakelijk. Wie welke verantwoordelijkheid heeft, is terug te lezen in een document van de NVWA en nu ook in een animatiefilmpje.

  Grensoverschrijdende overlast op bedrijventerreinen of in winkelcentra kan worden beheersd met een gedegen aanpak en met een goede samenwerking. De inzet van een professioneel plaagdiermanagementbedrijf is daarbij essentieel. De overlast is in de meeste gevallen niet beperkt tot één ondernemer en hebben meerdere ondernemers overlast. Samenwerking tussen de winkeliers, een professioneel plaagdiermanagementbedrijf, de beheerder van het winkelcentrum en de winkeliersvereniging is van groot belang om de bron van de overlast aan te pakken.

  De NVPB heeft samengewerkt met de NVWA en andere brancheorganisaties aan een document waarin wordt uitgelegd wie welke verantwoordelijkheid heeft. Inmiddels heeft de NVWA ook een filmpje uitgebracht, zie hieronder.


  Klik hier voor het document  Klanten login
  Links

  Landelijk Meldpunt Rattenoverlast
  - Meldpunt Rattenoverlast

  Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
  - NVPB
  - NVPB - Twitter

  College voor de toelating gewasbeschermings- middelen en biociden
  - Ctgb

  Rijksoverheid
  - Biocidengebruik