Nieuwe regelgeving: veelgestelde vragen

lees meer

ILT informeert: Ratten en muizen in uw bedrijf?

lees meer

02.04.2014 – Lijmplaten

De NVPB heeft tweemaal per jaar een vast overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de ontwikkelingen in het toezicht en de praktijk worden uitgewisseld. Tijdens de laatste overleggen is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van lijmplaten. De NVPB ziet het als haar verantwoordelijkheid om het veld duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten en heeft daarom in samenwerking met de NVWA het volgende artikel opgesteld.

lees meer

24.03.2014 – Bedrijfsleven en overheid op hoofdlijnen eens over buitengebruik

Op initiatief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het buitengebruik van rodenticiden (20-03-2014). De enige mogelijkheid om het buitengebruik te behouden voor professionele gebruikers blijkt vastlegging van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de opleiding en examinering van de eindgebruiker én in onafhankelijke certificering van bedrijven. Dat betekent dat eerst overeenstemming moet bestaan over de betekenis van IPM in de praktijk. Het bedrijfsleven gaat de komende periode samenwerken om hier invulling aan te geven.

lees meer

19.02.2014 – Visie NVPB op verantwoord gebruik biociden

In dit artikel leest u meer over de visie van de NVPB op een verantwoord gebruik van biociden. Dit naar aanleiding van een voor val in januari 2014, waarbij de rechtbank van Rotterdam heeft geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven op de gebruiksaanwijzing voor een biocide.

lees meer

14.02.2014 – Vangen van verwilderde duiven met vangkooien

Graag brengen wij het vangen van verwilderde duiven met vangkooien onder uw aandacht. Onlangs is een NVPB-lid aangesproken door een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) van de provincie. Het gebruik van vangkooien voor verwilderde duiven zou op grond van de Flora- en faunawet niet toelaatbaar zijn en de vangkooien zijn in beslag genomen. Via onderstaande link leest u meer over de regelgeving.

lees meer

20.12.2013 – Een Vandaag: Zwarte rat in opkomst

De zwarte rat kom je nu vooral tegen op het platteland, maar in de toekomst duikt het beestje naar verwachting steeds vaker in de stad op. Door Europese regelgeving is het voor bestrijders moeilijker geworden om ze te verdelgen.

Ze mogen niet meer werken met bepaalde middelen en zijn nu afhankelijk van klemmen of minder sterk gif. En als het aan Europa ligt, mogen de bestrijdingsmiddelen straks ook niet meer buiten worden gebruikt.

Cijfers van het aantal zwarte ratten in Nederland zijn er op dit moment nog niet, daarom is de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) een meldpunt gestart. En in een maand tijd hebben ze al 30 meldingen ontvangen. EenVandaag gaat mee op pad met een verdelgingsbedrijf.

Klik op onderstaande video-link voor meer informatie.

sitestat

03.12.2013 – NVPB lezing Europese en Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden

De NVPB heeft op 28 november 2013 in Ede een lezing georganiseerd over de Europese en Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden…

lees meer

27.11.2013 – NVPB waarschuwt voor rattenoverlast in Vandaag de dag!

De NVPB heeft onlangs een meldpunt geopend voor rattenoverlast. Vandaag de Dag (Omroep WNL) besteedde hier aandacht aan in de uitzending op woensdag 27 november 2013.

Klik op onderstaande video-link voor meer informatie.

22.11.2013 – Nederlandse wet in lijn gebracht met biocidenverordening

De aanpassingen aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) zijn onlangs gepubliceerd. Hiermee is de Wgb in lijn gebracht met de Biociden Verordening. Het betreft een aantal technische aanpassingen aan de wet, waarmee de bepalingen die strijdig waren met de Biociden verordening worden verwijderd of aangepast.

De Biociden Verordening was al sinds 1 september 2013 direct van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie. De Wgb moest buiten toepassing worden gelaten waar sprake was van strijdigheid met de Biociden Verordening.

lees meer

14.11.2013 – NOS.nl: verbod op rodenticiden, hoe mee om te gaan

Klik op onderstaande video-link voor meer informatie.

Klanten login
Links

Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
- NVPB
- NVPB - Twitter

College voor de toelating gewasbeschermings- middelen en biociden
- Ctgb

Rijksoverheid
- Biocidengebruik