HANDBOEK – BEHEERSING VAN RATTENPOPULATIES OM GEBOUWEN EN VOEDSELOPSLAGPLAATSEN
lees meer

 

ILT informeert: Ratten en muizen in uw bedrijf?
lees meer

10.05.2016 – Update certificaten

We hebben weer updates voor de certificaten Plaagdierkeurmerk en ISO 9001.

15.03.2016 – BELANGRIJK: Nieuwe integrale versie ‘HBR’ gepubliceerd

Het handboek voor de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen is nu ook van toepassing voor agrariërs!

 

lees meer

28.01.2016 – buitengebruik en KBA

Lees het mailbericht van Bureau Erkenningen met een update over het buitengebruik en de KBA-licentie.

lees meer

18.11.2015 – KBA

Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes:
1. met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming
2. zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming

Toelichting 1
Met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming kan een extra kennisbijeenkomst gevolgd worden. Na het volgen van de bijeenkomst wordt aan de deelnemer een nieuw vakbekwaamheidsbewijs thuisgestuurd. Het nieuwe bewijs heeft hetzelfde nummer als het bestaande vakbekwaamheidsbewijs. Op dit nieuwe bewijs staan zijn vakbekwaamheden gewasbescherming en knaagdierbeheersing. Het vakbekwaamheidsbewijs heeft de looptijd van het gewasbeschermingsbewijs. Nadat voldoende bijeenkomsten gewasbescherming zijn gevolgd wordt de pas verlengd inclusief de knaagdier aantekening.

Toelichting 2
Zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming moet een examen worden afgelegd. Nadat de deelnemer geslaagd is, wordt een pasje toegestuurd. Het pasje gaat in op de dag van het examen*. Verlengen van dit pasje gaat daarna ook via een kennisbijeenkomst óf opnieuw examen doen.

klik hier voor de meest gestelde vragen over het KBA

03.08.2015 – Hygiënescan verplicht binnen IKB

IKB-pluimveehouders moeten vanaf 1 augustus 2015 elke twaalf maanden een hygiënescan uitvoeren. Vanaf die datum is de jaarlijkse verplichting voor het invullen ook in IKB van kracht. Met de scan krijgt de pluimveesector een extra middel om de hygiëne op de bedrijven verder te verbeteren. Hiermee wil de sector het risico op introductie en verspreiding van ziekten, waaronder vogelgriep, verkleinen.

De hygiënescan bestaat uit vragen over zaken zoals bedrijfs- en stalhygiëne, ongediertebestrijding, afscheiding en hygiëne van het bedrijfsterrein, personeel, voertuigen en materialen. Door het invullen van de scan, die is gekoppeld aan het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP), krijgt de pluimveehouder een indruk van de hygiënestatus. Ook krijgt hij suggesties om de bedrijfshygiëne te verbeteren.

De verplichte hygiënescan is opgenomen in de reglementen van de kwaliteitssystemen IKB Ei en IKB Kip en wordt onderdeel van het wettelijke bedrijfsgezondheidsplan.

lees meer

afdrukvoorbeeld van alle vragen

08.04.2015 – Mansveld presenteert planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over een planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing. In de brief met bijlage worden huidige ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens geschetst die van grote invloed zijn op de toekomst van plaagdierbeheersing in Nederland.

lees meer

04.06.2015 – NVPB-netwerkbijeenkomst

De NVPB-netwerkbijeenkomst van 20 mei 2015 stond in het teken van de CEN standaard EN 16636 voor plaagdierbeheersing, het daaraan verbonden CEPA Certified, de ontwikkelingen op het gebied van de KPMB Kwaliteitsnorm en het buitengebruik van anticoagulantia.

klik hier voor de sheets van de presentaties

29.04.15 – Handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen

De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is nu door de NVPB gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van het gebruik van rodenticiden. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond bij de totstandkoming van het handboek en wordt een antwoord gegeven op vragen die leven in het veld.

lees meer

16.03.2015 – Conclusies buitengebruik en doorvergiftiging

Op 5 maart jl. vond een NVPB netwerkbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen rondom het buitengebruik van rodenticiden en het Alterra onderzoek naar doorvergiftiging. De belangrijkste zaken kunt u hier teruglezen.

lees meer

23.02.2015 – Tomcat Blox NL-0006285

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijk update met betrekking tot de toelating voor het buitengebruik van Tomcat Blox.

lees meer

Klanten login
Links

Landelijk Meldpunt Rattenoverlast
- Meldpunt Rattenoverlast

Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven
- NVPB
- NVPB - Twitter

College voor de toelating gewasbeschermings- middelen en biociden
- Ctgb

Rijksoverheid
- Biocidengebruik