Nieuwe regelgeving: veelgestelde vragen

lees meer

ILT informeert: Ratten en muizen in uw bedrijf?

lees meer

03.12.2014 – Voorzorgsmaatregelen vogelgriep

In verband met de uitbraken van vogelgriep is het belangrijk om zo veel mogelijk maatregelen te nemen om de insleep van vogelgriep op uw bedrijf te voorkomen. De Gezondheidsdienst Dieren (GD) en de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee informeren u hierover als volgt:

lees meer

17.11.2014 – Update stand van zaken buitengebruik gif

Het buitengebruik van anticoagulantia voor de bestrijding van ratten is sinds afgelopen zomer niet meer toegelaten in Nederland. Wel kunnen de middelen die hiervoor eerder waren toegelaten in het kader van een opgebruik- en aflevertermijn worden toegepast tot ongeveer begin 2015 (dit verschilt per middel).

Klik voor een update van de actuele situatie op onderstaande link.

lees meer

03.09.2014 – Buitengebruik rodenticiden

Het blijkt soms nog onduidelijk of er buiten gif mag worden toegepast. De nieuwe etiketten vermelden dat gif alleen binnen mag worden toegepast, met uitzondering van de volgende twee situaties:
 

A. Opgebruik- en aflevertermijn
Gedurende de opgebruik- en aflevertermijn, zoals door het Ctgb vastgesteld. Deze termijnen zijn als volgt:

 • aflevertermijn (voor leveranciers) = 3 maanden
 • opgebruiktermijn (voor toepassing) = 6 maanden
 •  

  Omdat de data waarop de besluiten zijn genomen van elkaar verschillen, verschillen ook de data waarop de termijnen aflopen per middel:

 • TomCat Blox: buitengebruik t/m 6 december 2014
 • SuperCaid haver: buitengebruik t/m 4 januari 2015
 •  

  B. Overgangsregeling 2017
  Wanneer er aan de voorwaarden van de Overgangsregeling 2017 wordt voldaan, welke momenteel al van kracht is.

  lees meer

  27.06.2014 – Het werkt beter om samen plaagdieren te beheersen

  Om overlast van plaagdieren te voorkomen of te verhelpen is samenwerking met opdrachtgevers en andere belanghebbenden noodzakelijk. Wie welke verantwoordelijkheid heeft, is terug te lezen in een document van de NVWA en nu ook in een animatiefilmpje.

  Grensoverschrijdende overlast op bedrijventerreinen of in winkelcentra kan worden beheersd met een gedegen aanpak en met een goede samenwerking. De inzet van een professioneel plaagdiermanagementbedrijf is daarbij essentieel. De overlast is in de meeste gevallen niet beperkt tot één ondernemer en hebben meerdere ondernemers overlast. Samenwerking tussen de winkeliers, een professioneel plaagdiermanagementbedrijf, de beheerder van het winkelcentrum en de winkeliersvereniging is van groot belang om de bron van de overlast aan te pakken.

  De NVPB heeft samengewerkt met de NVWA en andere brancheorganisaties aan een document waarin wordt uitgelegd wie welke verantwoordelijkheid heeft. Inmiddels heeft de NVWA ook een filmpje uitgebracht, zie hieronder.


  Klik hier voor het document  26.06.2014 – Uitkomst NVPB-netwerkbijeenkomst over het (verbod op) buitengebruik van rodenticiden

  De NVPB organiseerde op 25 mei 2014 een drukbezochte bijeenkomst over het (verbod op) buitengebruik van rodenticiden. Joan Schouten (voorzitter NVPB Technische Commissie) gaf een toelichting op de laatste ontwikkelingen en leidde een interessante discussie.

  De belangrijkste actualiteiten zijn samengevat in onderstaand artikel.

  lees meer

  02.04.2014 – Lijmplaten

  De NVPB heeft tweemaal per jaar een vast overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarin de ontwikkelingen in het toezicht en de praktijk worden uitgewisseld. Tijdens de laatste overleggen is veel aandacht uitgegaan naar de inzet van lijmplaten. De NVPB ziet het als haar verantwoordelijkheid om het veld duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden voor het inzetten van lijmplaten en heeft daarom in samenwerking met de NVWA het volgende artikel opgesteld.

  lees meer

  24.03.2014 – Bedrijfsleven en overheid op hoofdlijnen eens over buitengebruik

  Op initiatief van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over het buitengebruik van rodenticiden (20-03-2014). De enige mogelijkheid om het buitengebruik te behouden voor professionele gebruikers blijkt vastlegging van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM) in de opleiding en examinering van de eindgebruiker én in onafhankelijke certificering van bedrijven. Dat betekent dat eerst overeenstemming moet bestaan over de betekenis van IPM in de praktijk. Het bedrijfsleven gaat de komende periode samenwerken om hier invulling aan te geven.

  lees meer

  19.02.2014 – Visie NVPB op verantwoord gebruik biociden

  In dit artikel leest u meer over de visie van de NVPB op een verantwoord gebruik van biociden. Dit naar aanleiding van een voor val in januari 2014, waarbij de rechtbank van Rotterdam heeft geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven op de gebruiksaanwijzing voor een biocide.

  lees meer

  14.02.2014 – Vangen van verwilderde duiven met vangkooien

  Graag brengen wij het vangen van verwilderde duiven met vangkooien onder uw aandacht. Onlangs is een NVPB-lid aangesproken door een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) van de provincie. Het gebruik van vangkooien voor verwilderde duiven zou op grond van de Flora- en faunawet niet toelaatbaar zijn en de vangkooien zijn in beslag genomen. Via onderstaande link leest u meer over de regelgeving.

  lees meer